Ponúkame

Profesionálne substráty a kôra

Borovicová kôra je prírodný produkt pochádzajúci zo stromov nášho klimatického pásma z Borovice lesnej ( Pinus sylvestris ) a Borovice čiernej ( Pinus nigra ). Kôra má výnimočné vlastnosti ako štruktúra, farba, frakcia, aróma. Borovicová kôra patrí medzi výnimočné nastielacie organické materiály, ktoré oceníte pri výsadbe Vašej okrasnej záhrady. Kôra je ponúkaná vo frakcií 20 – 100 mm. Pre neskoršie hnojenie rastlín vo výsadbe je vhodné použitie kvapalného alebo granulovaného hnojiva. Pod kôru odporúčame použiť tkanú agrotextíliu alebo netkanú textíliu čiernej, prípadne hnedej farby. Pri použití textílie zvýšite životnosť kôry a zmenšíte jej neskorší rozklad.

Ponúkame

• Profesionálne substráty
• Borovicová kôra
• Mulčovacia kôra

VÝHODY POUŽITIA BOROVICOVEJ KÔRY

  • Zabránenie klíčenia nežiaducich burín v poraste alebo výsadbe bez použitia chemických postrekov
  • Zlepšenie hospodárenia vody u rastlín a stromov
  • Znížená traspirácia u vysadených rastlín
  • Zlepšenie mikroklímy v poraste hlavne v letnom období
  • Menšia spotreba vody pri kvapkovej závlahe
  • V zimnom období pri holomrazoch zabraňuje prílišnému vymŕzaniu koreňového systému rastlín
  • Pri prirodzenom rozklade dodáva pôde živiny a humusové látky
  • Dekoračná funkcia vo výsadbách
  • Zníženie erózie pozemku